"Wie groeit die bloeit" is de naam van het project wat Verpaalen Soft Fruit samen met ABAB vorm geeft. Voor dit project heeft Verpaalen Soft Fruit subsidie ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).
De Europese Unie wil met deze subsidie werkgevers stimuleren om ervoor te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld: gezond, gemotiveerd én geschikt te blijven voor werk. Dit is nodig omdat iedereen langer moet blijven werken tot pensioendatum. Was je 15 jaar geleden nog met 57 jaar gepensioneerd nu moet je al tot 67/68 jaar door werken. Dus dat is 10 jaar langer! De reden van het langer door werken is hard nodig want de laatste 50 jaren zijn de helft minder kinderen geboren dan in de 50 jaren daarvoor. Dit betekent dat we met zijn allen moeten zorgen dat AOW en pensioenen gegarandeerd blijven.

Vragen over dit project? Mail dan naar Marjolein Verpaalen marjolein@verpaalen.eu of naar Corry Verhoeven (ABAB), corry.verhoeven@abab.nl